1029 1471 1909 1117 1960 1253 1892 1037 1668 1205 1239 1682 1528 1272 1909 1240 1844 1337 1137 1322 1363 1595 1537 1057 1095 1471 1192 1651 1140 1366 1149 1988 1318 1746 1780 1552 1644 1397 1779 1386 1717 1208 1010 1629 1782 1199 1602 1924 1511 1375 1738 1432 1074 1563 1282 1728 1806 1908 1794 1967 1532 1506 1352 1053 1098 1152 1356 1218 1413 1284 1729 1695 1948 1350 1138 1318 1483 1803 1253 1697 1285 1188 1434 1073 1187 1543 1370 1452 1840 1059 1119 1648 1201 1437 1307 1807 1983 1235 1403 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

เลือกตั้งที่ (รัก) ลัก

ผู้ต้องหา

อานนท์ นำภา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

ถอนฟ้อง / จำหน่ายคดี

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี