1102 1154 1097 1358 1048 1905 1782 1704 1030 1384 1167 1008 1780 1121 1411 1145 1841 1953 1652 1441 1118 1308 1418 1070 1760 1405 1532 1314 1400 1190 1543 1325 1634 1321 1588 1987 1107 1607 1306 1976 1131 1993 1793 1975 1741 1005 1500 1667 1608 1420 1750 1903 1701 1384 1187 1072 1740 1982 1371 1726 1120 1396 1061 1755 1051 1866 1581 1660 1278 1288 1403 1784 1426 1675 1722 1910 1131 1463 1369 1863 1391 1221 1496 1253 1925 1239 1902 1470 1789 1125 1546 1352 1341 1871 1031 1130 1460 1395 1232 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

เลือกตั้งที่ (รัก) ลัก

ผู้ต้องหา

อานนท์ นำภา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

ถอนฟ้อง / จำหน่ายคดี

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี