ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

กสทช. สั่งระงับการออกอากาศทีวีเสื้อแดงชั่วคราว

ผู้ต้องหา

ทีวี 24

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ. กสทช.

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี