ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ณัฐพล: พ่นสีป้ายศาลอาญา

ผู้ต้องหา

ณัฐพล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (กฎหมายอาญามาตรา 360, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา