1097 1147 1451 1832 1196 1250 1210 1501 1209 1980 1701 1676 1507 1910 1208 1048 1747 1546 1001 1761 1952 1039 1146 1526 1144 1654 1266 1415 1949 1577 1267 1463 1821 1211 1387 1020 1984 1500 1601 1486 1530 1592 1469 1571 1331 1575 1772 1612 1047 1415 1796 1773 1495 1910 1297 1842 1534 1624 1441 1421 1341 1371 1033 1706 1807 1514 1556 1382 1559 1147 1687 1683 1423 1224 1500 1637 1640 1955 1993 1753 1781 1402 1554 1387 1075 1969 1524 1983 1957 1811 1851 1298 1457 1164 1914 1249 1184 1030 1435 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

เอกชัย: คนขายซีดีสารคดี ABC และเอกสารวิกิลีกส์

ผู้ต้องหา

เอกชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 54 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง