1844 1555 1973 1148 1425 1473 1659 1125 1404 1555 1203 1109 1664 1422 1820 1298 1035 1671 1322 1949 1971 1539 1344 1964 1377 1750 1914 1454 1625 1826 1416 1107 1977 1459 1598 1046 1829 1198 1248 1921 1681 1206 1529 1172 1537 1599 1121 1404 1485 1397 1270 1652 1027 1271 1012 1902 1864 1287 1768 1547 1457 1257 1853 1677 1525 1421 1516 1894 1924 1819 1358 1630 1827 1614 1376 1899 1306 1411 1819 1497 1161 1138 1992 1219 1198 1852 1758 1778 1398 1178 1552 1608 1234 1017 1106 1395 1432 1945 1567 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ศศิวิมล: โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก

ผู้ต้องหา

ศศิวิมล

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา