1532 1704 1405 1840 1099 1887 1919 1789 1746 1928 1586 1645 1250 1836 1970 1049 1607 1620 1102 1730 1604 1298 1878 1711 1503 1272 1999 1213 1286 1644 1931 1758 1447 1551 1836 1751 1898 1962 1136 1399 1311 1729 1589 1558 1990 1130 1896 1458 1265 1892 1289 1541 1692 1963 1175 1468 1033 1796 1138 1496 1556 1047 1515 1794 1515 1882 1328 1991 1926 1848 1315 1588 1512 1970 1739 1778 1092 1746 1332 1388 1226 1650 1693 1574 1594 1721 1738 1257 1693 1901 1692 1726 1504 1392 1012 1682 1050 1793 1974 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีชุมนุมครบรอบ 1 ปี การรัฐประหาร ที่หอศิลป์ กรุงเทพ

ผู้ต้องหา

รังสิมันต์ โรม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี