ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

นัชชชา และธัชพงศ์: ชุมนุมหน้าหอศิลป์

ผู้ต้องหา

นัชชชา กองอุดม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี