ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สะมะแอ: คดีไม่แจ้งการชุมนุมของกลุ่มประมงพื้นบ้าน

ผู้ต้องหา

สะมะแอ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อัยการสั่งไม่ฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (ชุมนุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ มาตรา 10, 28)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี