1442 1418 1491 1990 1445 1821 1749 1409 1177 1531 1772 1414 1859 1327 1738 1520 1066 1921 1907 1780 1106 1730 1485 1719 1118 1853 1385 1088 1579 1034 1477 1497 1492 1101 1327 1751 1481 1289 1619 1630 1258 1627 1750 1887 1129 1646 1476 1150 1560 1367 1132 1321 1598 1580 1619 1954 1693 1521 1295 1772 1329 1031 1560 1773 1433 1006 1258 1179 1939 1073 1970 1434 1607 1104 1363 1327 1293 1496 1539 1974 1408 1538 1308 1522 1477 1804 1622 1108 1193 1131 1088 1248 1817 1236 1012 1328 1189 1086 1584 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

แปดแอดมินเพจ 'เรารักพล.อ. ประยุทธ์'

ผู้ต้องหา

ศุภชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี