1295 1932 1445 1994 1532 1383 1493 1357 1213 1184 1132 1610 1555 1993 1386 1776 1679 1042 1344 1011 1670 1573 1924 1658 1632 1132 1616 1651 1085 1522 1791 1154 1005 1594 1234 1225 1000 1066 1727 1061 1566 1122 1936 1352 1418 1494 1172 1678 1846 1527 1878 1983 1550 1802 1773 1636 1056 1521 1533 1012 1747 1159 1154 1096 1109 1078 1376 1865 1110 1203 1529 1222 1598 1577 1616 1081 1096 1281 1077 1250 1002 1172 1390 1304 1703 1384 1347 1818 1350 1076 1984 1328 1397 1330 1988 1661 1911 1368 1872 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรวิชญ์: ฝ่าฝืนเงื่อนไข คสช.

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 40/2557)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม