ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สิรวิชญ์: ฝ่าฝืนเงื่อนไข คสช.

ผู้ต้องหา

สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 40/2557)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม