ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ 59

ผู้ต้องหา

ทัศนีย์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61, อื่นๆ (มาตรา 209, 210 ตามประมวลกฎหมายอาญา)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี