ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คดีศูนย์ปราบโกงฯ อิมพีเรียลลาดพร้าว

ผู้ต้องหา

จตุพร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

อื่นๆ

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ไม่มีความผิดเพราะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ถูกยกเลิก)

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี