1888 1584 1485 1135 1066 1889 1614 1775 1832 1559 1312 1808 1500 1559 1178 1457 1393 1373 1274 1797 1891 1075 1694 1260 1319 1313 1369 1911 1921 1458 1225 1164 1958 1497 1046 1572 1979 1442 1497 1198 1522 1446 1632 1760 1827 1652 1133 1671 1354 1321 1461 1338 1540 1111 1482 1853 1821 1895 1656 1005 1873 1535 1474 1095 1374 1229 1310 1274 1347 1887 1695 1834 1038 1969 1383 1177 1632 1261 1919 1935 1773 1127 1731 1933 1787 1908 1559 1999 1471 1292 1942 1109 1181 1680 1727 1393 1778 1583 1921 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พูดเพื่อเสรีภาพ: ขอนแก่น

ผู้ต้องหา

จตุภัทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ถอนฟ้อง / จำหน่ายคดี

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป ขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี