ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สมลักษณ์ คดีที่สอง : โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์เหมืองทองคำที่ จ. พิจิตร

ผู้ต้องหา

สมลักษณ์ หุตานุวัตร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (5) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
บันทึกการสังเกตการณ์คดี