ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

"สหรัถ": ทนายแรงงานละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

สหรัถ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(รอการกำหนดโทษ)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , อื่นๆ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 198, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม