ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุดสงวน ประท้วงหน้าศาลแพ่ง

ผู้ต้องหา

สุดสงวน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (มาตรา 198 ตามประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา 31(1) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา