1564 1691 1399 1295 1202 1491 1599 1343 1052 1379 1991 1107 1039 1397 1061 1905 1661 1911 1796 1257 1830 1505 1444 1071 1792 1108 1442 1116 1752 1030 1643 1437 1530 1363 1554 1324 1370 1811 1677 1310 1333 1252 1633 1255 1882 1196 1220 1829 1982 1076 1814 1919 1229 1997 1612 1375 1724 1719 1996 1741 1260 1402 1571 1230 1423 1088 1708 1419 1737 1843 1722 1293 1845 1803 1987 1718 1481 1726 1350 1606 1263 1008 1702 1908 1844 1787 1969 1010 1091 1654 1357 1324 1491 1891 1006 1614 1191 1240 1050 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

"บุปผา": โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้ต้องหา

"บุปผา"

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา