ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

เจ็ดแม่หญิงกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ติดตามการประชุมสภา อบต.เขาหลวง

ผู้ต้องหา

1.พรทิพย์ หงชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558, อื่นๆ (-)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี