ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บริบูรณ์: โพสต์วิจารณ์ตำรวจใช้ม.44 ค้นบ้าน

ผู้ต้องหา

บริบูรณ์ เกียงวรางกูร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (1) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี