1270 1782 1995 1080 1781 1496 1440 1749 1932 1724 1082 1546 1593 1153 1102 1879 1773 1217 1151 1652 1114 1795 1582 1740 1837 1960 1890 1563 1824 1191 1311 1299 1731 1852 1814 1814 1651 1482 1152 1747 1687 1909 1211 1058 1188 1962 1320 1585 1776 1933 1940 1517 1354 1823 1222 1496 1275 1484 1877 1521 1793 1565 1743 1164 1586 1108 1844 1115 1625 1705 1508 1756 1606 1269 1783 1548 1272 1689 1262 1534 1951 1373 1268 1992 1426 1741 1898 1717 1736 1985 1776 1094 1645 1063 1636 1756 1240 1380 1618 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

วัฒนา: ไลฟ์เฟซบุ๊กละเมิดอำนาจศาล

ผู้ต้องหา

วัฒนา เมืองสุข

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

รอลงอาญา

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1))

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี