ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ดร.ชยันต์ : เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร เชียงใหม่

ผู้ต้องหา

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ, ภัควดี วีระภาสพงษ์, นลธวัช มะชัย, ชัยพงษ์ สำเนียง และ ธีรมล บัวงาม

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ศาลไม่รับฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

ฝ่าฝืนประกาศคสช. 7/2557

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา