ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่หอศิลป์กรุงเทพ #MBK39 (คดีผู้ร่วมชุมนุม)

ผู้ต้องหา

มัทนา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

สั่งไม่ฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม