ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ฟาร์มไก่ ธรรมเกษตร vs ลูกจ้างชาวพม่า 14 คน

ผู้ต้องหา

จำเลยทั้ง 14 คน อายุระหว่าง 24-35 ปี เชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ศาลไม่รับฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (มาตรา 137 ของประมวลกฎหมายอาญา)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา