ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ต้องหา

ประสิทธิ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ปล่อยตัวในชั้นสอบสวนโดยไม่ต้องวางเงินประกัน)

ข้อหา / คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ, อื่นๆ (คำสั่งหัวหน้าคสช. 3/2558, ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา