1506 1228 1241 1734 1829 1001 1474 1757 1820 1425 1502 1645 1101 1420 1993 1682 1737 1768 1788 1383 1538 1129 1405 1711 1587 1928 1627 1205 1484 1297 1876 1975 1888 1590 1245 1292 1357 1796 1308 1989 1643 1985 1488 1998 1816 1447 1272 1304 1165 1837 1868 1193 1551 1988 1496 1754 1891 1408 1929 1350 1700 1436 1219 1132 1635 1795 1097 1727 1978 1507 1689 1613 2000 1959 1426 1674 1105 1098 1851 1709 1199 1988 1491 1945 1427 1943 1712 1696 1576 1641 1962 1128 1423 1391 1458 1759 1603 1954 1460 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

คธา: Wet Dream (คดีหุ้นตก)

ผู้ต้องหา

คธา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (2) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
บันทึกการสังเกตการณ์คดี
อ้างอิง