1763 1054 1889 1898 1511 1320 1056 1382 1909 1804 1117 1595 1171 1717 1859 1961 1647 1145 1935 1519 1151 1234 1214 1376 1192 1087 1521 1011 1887 1922 1848 1365 1898 1029 1553 1278 1387 1914 1128 1724 1470 1630 1494 1684 1370 1125 1488 1713 1001 1217 1291 1259 1007 1280 1462 1457 1816 1924 1728 1690 1213 1316 1306 1086 1772 1862 1800 1742 1293 1943 1026 1687 1486 1151 1217 1311 1657 1132 1657 1270 1523 1492 1251 1129 1256 1299 1472 1124 1596 1171 1117 1244 1110 1739 1597 1195 1139 1443 1921 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ณัฏฐธิดา: มาตรา 112 จากการส่งไลน์

ผู้ต้องหา

ณัฏฐธิดา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา
ข้อมูลเพิ่มเติม