ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สหพันธรัฐไทคดีที่ 4: ‘อัมพร’ ใส่เสื้อดำที่เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้ต้องหา

อัมพร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี