ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

พะเยาว์: แม่น้องเกดทำกิจกรรมกรณี 6 ศพวัดปทุม

ผู้ต้องหา

พะเยาว์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ลงโทษปรับฐานไม่แจ้งการชุมนุม)

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา