ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ใจ อึ๊งภากรณ์ (บทความในเว็บไซต์)

ผู้ต้องหา

ใจ อึ๊งภากรณ์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

ยังไม่มีการจับกุมตัวระหว่างสืบสวนสอบสวน

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิง