ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

นาน วิน: ฟาร์มไก่ฟ้องแรงงานพม่า จากการเผยแพร่เรื่องถูกละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหา

นาน วิน

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม