ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

งามศุกร์: ฟาร์มไก่ฟ้องนักวิชาการ ม.มหิดล เผยแพร่ลิงก์สิทธิแรงงานพม่า

ผู้ต้องหา

งานศุกร์ รัตนเสถียร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ศาลไม่รับฟ้อง

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 326 / 328 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
ความเคลื่อนไหวคดี