ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ธนาธร: ร่วมกับนักกิจกรรมชุมนุมหน้าสน.ปทุมวัน

ผู้ต้องหา

ธนาธร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์)

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 215 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี