ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

หนูผิณ, ฉัตรชัย : ร่วมกันเตรียมเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ต้องหา

หนูผิณ, ฉัตรชัย

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ต้องโทษจำคุก

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, อื่นๆ (อั้งยี่ (ป.อาญา ม.209), ตระเตรียมร่วมกันวางเพลิงฯ (ม.217 และ ม.219))

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี