1847 1820 1702 1336 1738 1598 1968 1608 1218 1005 1608 1034 1326 1609 1955 1354 1764 1376 1047 1451 1729 1838 1596 1982 1900 1324 1814 1502 1029 1133 1684 1786 1662 1914 1875 1494 1414 1299 1777 1825 1267 1183 1508 1221 1797 1521 1842 1929 1469 1212 1206 1947 1038 1631 1526 1490 1604 1875 1359 1649 1450 1637 1476 1795 1407 1288 1715 1234 1479 1567 1319 1799 1731 1034 1769 1246 1852 1511 1448 1273 1313 1468 1796 1781 1566 1280 1405 1809 1753 1226 1525 1741 1356 1706 1557 1658 1540 1899 1827 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

จตุพร: แต่งชุดไทยเดินแฟชันเสียดสีพระราชินี

ผู้ต้องหา

จตุพร

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา