ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

บก.ลายจุดฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน : ใต้ทางด่วนดินแดง

ผู้ต้องหา

นายสมบัติ บุญงามอนงค์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม