ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

วัฒนา เมืองสุข: ฝ่าฝืนเงื่อนไขการปล่อยตัว

ผู้ต้องหา

วัฒนา เมืองสุข

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นอัยการ

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

อื่นๆ (ฝ่าฝืนประกาศคสช. ฉบับที่ 39/2557)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี