ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

แจกเอกสารโหวตโน ที่ภูเขียว

ผู้ต้องหา

จตุภัทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลอุทธรณ์

สถานะผู้ต้องหา

ยกฟ้อง

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61, อื่นๆ (ฝ่าฝืน ประกาศ คปค. ฉบับที่ 25)

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา