ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

แจกเอกสารโหวตโน ที่ภูเขียว

ผู้ต้องหา

จตุภัทร์

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ถูกคุมขังระหว่างคดี

ข้อหา / คำสั่ง

พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 61

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี