1657 1170 1094 1358 1828 1212 1807 1906 1593 1565 1430 1375 1446 1086 1275 1705 1108 1383 1093 1846 1879 1576 1074 1322 1403 1984 1247 1422 1680 1783 1480 1888 1364 1791 1012 1379 1694 1577 1436 1436 1786 1672 1779 1725 1603 1414 1997 1671 1571 1820 1098 1475 1153 1561 1951 1429 1417 1769 1195 1655 1002 1881 1369 1360 1013 1525 1378 1905 1051 1122 1463 1738 1653 1076 1001 1646 1800 1003 1078 1110 1544 1204 1634 1455 1574 1687 1128 1918 1932 1629 1725 1937 1803 1695 1303 1974 1439 1769 1286 ฐานข้อมูลคดี | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

ประเวศ: ทนายความโพสต์เฟซบุ๊ก

ผู้ต้องหา

ประเวศ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ตัดสินแล้ว / คดีถึงที่สุด

สถานะผู้ต้องหา

ครบกำหนดโทษ

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา