ฐานข้อมูลคดี

Stared

ชื่อคดี

ผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้ง #MBK39

ผู้ต้องหา

มัทนา

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นสืบสวนสอบสวน

สถานะผู้ต้องหา

อื่นๆ(ไม่อนุญาตให้ฝากขัง)

ข้อหา / คำสั่ง

ประกาศ/คำสั่งคณะปฏิวัติ, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
ข้อมูลเพิ่มเติม