ฐานข้อมูลคดี

ชื่อคดี

สุทธิเทพ : เขียนข้อความตำหนิสถาบันกษัตริย์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค “คณะประชาชนปลดแอก”

ผู้ต้องหา

สุทธิเทพ

สถานะคดี

คำอธิบายสถานะคดี ภาษาไทย

ชั้นศาลชั้นต้น

สถานะผู้ต้องหา

ได้รับการประกันตัว

ข้อหา / คำสั่ง

มาตรา 14 (3) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ , มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื้อหาคดีโดยย่อ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายละเอียดการกระทำตามข้อกล่าวหา
พฤติการณ์การจับกุม
ความเคลื่อนไหวคดี
คำพิพากษา